پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧
صفحه اصلي > کلینیک ها > کاردرمانی 
 

 

بخش کاردرمانی روزانه واحدی آموزشی درمانی است که جهت توانبخشی روانی افراد با تشخیص های محتلف روانپزشکی، پس از ارزیابی و تعیین برنامه درمانی به ارائه خدمات می پردازد.

هدف اصلی کاردرمانی کمک به افراد در رشد مهارت های لازم برای زندگی مستقل و سازنده و دستیابی به حمایت های مورد نیاز است.

- آموزش مهارت های اجتماعی

- بهبود و آموزش مهارت های زندگی روزمره

- بهبود مهارتهای پیش حرفه ای

- ارتقاء مهارتهای شناختی

- بهبود مهارت های حسی-حرکتی

-ارتقاء عزت نفس

کاردرمانی با استفاده از فعالیت های معنادار و هدفمند به صورت انفرادی و گروهی به ارائه خدمات می‌پردازد. فعالیت های گروهی شامل گروه های مبتنی بر فعالیت(مدیاهای هنری، فعالیت های سازمان یافته) حمایتی و رواندرمانی است.

کاردرمانی در سه حوزه اشتغال انسانی یعنی فعالیت های زندگی روزمره، کاری و اوقات فراغت مداخلاتی انجام می دهد تا در نهایت بهبود کیفیت زندگی و کاهش بستری در بیمارستان میسر گردد.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences