دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > کلینیک ها > ارتوپدی فنی 
 

ارتوپدی فنی(ارتز و پروتز) شامل مجموعه خدمات توانبخشی است که به وسیله ساخت دستگاه ها و وسایل کمکی با هدف افزایش توانایی جهت انجام فعالیت های روزمره برای افراد توان خواه فراهم می‌شود. این دستگاه ها به دو بخش ارتزها شامل: کفی و کفش طبی، کمربندها و ... و پروتز شامل: اندام مصنوعی(دست و پای مصنوعی)، پروتزهای مکمل و زیبایی تقسیم می شوند.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences