پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
صفحه اصلي > بخش های توانبخشی > بخش روانشناسی 
 

کلینیک روان شناسی

 

متخصصین این بخش به عنوان تخصصی ترین قطب روان شناسی بالینی در غرب تهران آماده ارائه انواع خدمات مشاوره ، تشخیص ، درمانی و آموزشی در حیطه زیر می باشند:

-آزمون های مختلف تشخیص ، روان شناختی ، شخصیت ، هوش ، تمرکز و توجه ، نقشه مغزی

-روان درمانی فردی با رویکرد های مختلف مانند: شناختی-رفتاری ، روان تحلیلی ، نوروفیدبک و بیوفیدبکبرای اختلالات اضرابی ، افسردگی و...

-خدمات ویژه مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل بازی درمانی ،رفتارر درمانی ، آموزش والدین ، نوروفیدبک ( برای اختلالات بیش فعالی ) ، اوتیسم و ...

-مشاوره و درمان در روابط بین فردی شامل زوج درمانی ، خانواده درمانی ، روابط دوستان ، مشاوره پیش از ازدواج ، سکس تراپی ( اختلالات روابط جنسی ) ، روابط والدین و فرزندان ، گروه درمانی

 


 کادر درمانی بخش روانشناسی بالینی

 

 

 

دکتر سپیده راجزی

 

 

متخصص روان شناسی بالینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر غفار ملک خسروی

 

 

 

متخصص روان شناسی بالینی ، مدرس دانشگاه


 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences