دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > اخبار 
 


سخنرانی تربیت جنسی سالم در دوره نوجوانی در مرکز پزشکی، توانبخشی نظام مافی برگزارگردید.

سخنرانی تربیت جنسی سالم در دوره نوجوانی با همکاری دپارتمان روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مرکز پزشکی، توانبخشی نظام مافی برگزارگردید.

سخنرانی تربیت جنسی سالم در دوره نوجوانی با همکاری دپارتمان روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مرکز پزشکی، توانبخشی نظام مافی برگزارگردید.

اولین سخنرانی علمی از سلسله سخنرانیهای گروه روانشناسی برای خانواده ها با "عنوان تربیت جنسی سالم در دوره نوجوانی" با همکاری دپارتمان روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مرکز پزشکی، توانبخشی نظام مافی  (سالن اجتماعات مسجد نظام مافی )درتاریخ 19اردیبهشت سال 1397برگزار گردید. این سخنرانی به سرپرستی خانم دکتر راجزی،روانشناس بالینی  و به همراهی دو تن از دانشجویان مقطع دکترا خانم نوروزپور و خانم موسوی برگزار گردید.این سخنرانی علمی مورد استقبال خانواده ها و همکاران مرکز نظام مافی قرارگرفت.

 

 

 

 

1397/02/25 - ١٢:٣٤ / شماره خبر : ١١٨٣٨ / تعداد نمایش : 90


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences