يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > بیمه های طرف قرارداد 
 

سازمان های بیمه ای طرف قرر داد با کلینیک درمانی و توانبخشی نظام مافی :

  • بیمه سازمان تامین اجتماعی
  • بیمه سلامت 
  • بیمه شهرداری 
  • بیمه نیروهای مسلح 
  • بانک تجارت 
  • بانک ملت 


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences