يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > تماس با ما 
 


آدرس: بلوار آیت ا... کاشانی- بعد از سه راه جنت آباد

- جنب مسجد نظام مافی

پذیرش: 44023114 - 44023117 - 44038769 - 44038731 -4023127

داروخانه: 44023156

فکس:         44038703 
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences