چهارشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > ریاست >  دکتر امین شاهرخی 
 

آقای دکتر امین شاهرخی

متخصص کودکان _فوق تخصص اعصاب کودکان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences