يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > کلینیک ها > قلب و عروق 
 

 

در این کلینیک خدمات تشخیصی-درمانی ذیل توسط متخصص قلب و عروق انجام می گیرد:

آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، چک آپ کامل قلب، ویزیت و مشاوره قلب پیش از عمل جراحی، نوار قلب، تست ورزش، اسکن پرفیوژن قلب و ...

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences