يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > کلینیک ها > داخلی و سالمندان 
 

 

بیماران با شکایات متعدد از دستگاه های مختلف بدن می توانند به این کلینیک مراجعه نمایند. بطور مثال، شکایات مرتبط با دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق، دستگاه عضلانی-اسکلتی، دستگاه کلیه و کجاری ادرار، دستگاه خون ساز و ...

بیماران توسط متخصص داخلی معاینه و ارزیابی می شوند. در صورت نیاز به رشته ای فوق تخصصی به آن قسمت ارجاع می شوند و در غیراینصورت تحت درمان دارویی قرار می گیرند.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences