جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > ریاست > دکتر محمد حسن فرهادی 
 

                    آقای  دکتر محمد حسن فرهادی                      

دکترای نوروساینس

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences