جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلي > بخش های پزشکی 
 

کلینیک پزشکی و توانبخشی  نظام مافی از همکاری پزشکان و متخصصان مجرب ، با سابقه و متخصص نیز بهره گیری می کند ، که این پزشکان در تخصص های ذیل ارائه خدمت می نمایند :

- عمومی

- ارتوپد

- طب فیزیک و توانبخشی 

- روانپزشکی بزرگسال 

- روانپزشکی کودکان

- متخصص اطفال

- مغز و اعصاب

- جراح مغز و اعصاب

- گوش و حلق و بینی

- چشم

- قلب

- زنان

- تغذیه 

- داخلی داخلی عفونی


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences